Какво трябва да знаете за химическите тоалетни


•Според многогодишния ни професионален опит, както и съгласно Европейски Стандарт EN 16194 лимитът за ползване на 1 брой санитарен възел е 10 души в рамките на 40 (четиресет) часова работна седмица при еднократно сервизно обслужване. Моля, имайте предвид, че освен желателния комфорт, който следва да се достави на ползвателите на санитарния възел тип химическа тоалетна, също и според изискванията на службите за контрол на труда всеки строителен или друг подобен обект, както и заведенията с маси следва да се съобразяват с Европейски Стандарт EN 16194

• Сервизното обслужване включва:
  - Изсмукване на контейнера;
  - Измиване отвън и отвътре с дезинфекционен разтвор;
  - Зареждане със специален препарат за преносими химически тоалетни;
  - Зареждане с тоалетна хартия.
• Кабинката трябва да бъде поставена на равно и открито място, и да бъде осигурен свободен достъп на асенизационния автомобил за извършване на санитарното обслужване.

Таблица за брой кабинки при събития с висока посещаемост.

Таблица за брой кабинки при събития с висока посещаемост.

Продължителност на събитието (в часове)

Макс.
Хора
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
250 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
500 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5
1000 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7
2000 5 8 10 11 12 13 13 14 14 14
3000 7 12 15 16 18 18 19 20 20 21
4000 10 16 19 22 24 25 25 27 27 28
5000 12 20 24 27 29 31 32 33 33 34
Partners