Продължете към съдържанието

УСЛУГИ ЗА ХИМИЧЕСКИ ТОАЛЕТНИ И МОБИЛНО ОБОРУДВАНЕ

ХИМИЧЕСКИ ТОАЛЕТНИ ПОД НАЕМ

Отдаване под наем и сервизно обслужване на преносими химически тоалетни

ХИМИЧЕСКИ ТОАЛЕТНИ ПОД НАЕМ Аква Той

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ХИМИЧЕСКИ ТОАЛЕТНИ

СВОЕВРЕМЕННА РЕАКЦИЯ, ПЪЛНО ПОЧИСТВАНЕ, ИЗМИВАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ С НОВИ ПРЕПАРАТИ 24/7

УСЛУГИ ЗА СЕПТИЧНИ ЯМИ

Почистване на септични и изгребни ями. Отводняване на резервоари. Сключване на договор във връзка с Наредба 4 от 14.09.2004 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителни и канализационни системи

НУЖНо ВИ Е съдействие

ЗА СЕРВИЗИРАНЕ НА ВАШАТА ХИМИЧЕСКА  ТОАЛЕТНА 
ИЛИ ПОЧИСТВАНЕ НА СЕПТИЧНА ЯМА

Не се колебайте да ни потърсите