Продължете към съдържанието

ДОГОВОР ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СЕПТИЧНА ЯМА

Фирма Аква Той Интериор ООД предлага сключване на договори за абонаментно обслужване на изгребна септична яма с цел въвеждане в експлоатация и придобиване на АКТ 16, съгласно НАРЕДБА №4 от 14.09.2004 г. издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и чл.48, ал.2 от Закона за устройството на територията на Република България.

Аква Той Интериор ООД разполага със специализирана съвременна техника, която спестява Вашите средства, време и пари. Благодарение на нея е възможно изсмукването на течни и полутечни отпадъци от септични и изгребни ями и резервоари.

С тази наредба се определят:
1. условията, техническите изисквания и редът за присъединяване на недвижимите имоти и потребителите към водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;
2. редът за сключване на договорите за присъединяване;
3. условията и редът за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.